درباره شرکت ستاره طلایی

از سال ۱۳۵۵ / مردم  محلۀ شهید بهشتی قم  و از سال ۱۳۶۲ تا ۱۳۷۰ اهالیِ خیابان باجک و حتی محله های دیگر قم/  شاطر اکبر رستگاری را با مغازۀ کوچک خشکِ‌پزی و نان های  سنتی  و با کیفیتش می شناختند.

خشک پزیِ  سنتی شاطر اکبر که سالها با جلبِ اعتماد مردم و رضایتِ مشتری/ ریشه محکم کرده بود، در سال ۱۳۷۰ با تجربۀ پدر وَ تلاش پسران / ساقه ای طلایی در زمینه پخت و عرضه کیک و شیرینی را به ریشۀ اعتبار خود پیوند زد و حدود ۷ سال در مغازه ای در خیابان باجک/ کام مردم قم را شیرین کرد/  تا اینکه در سال ۱۳۷۷ عرصۀ فعالیتش را با نامِ مردم‌آشنایِ کیک و شیرینیِ ساقه طلایی/  در بلوار ۱۵ خرداد گسترش داد و تا امروز به فضل خدا و استقبال مردم به عنوان برندِ خوشنام و آشنا در سراسر استان قم شناخته می شود.

نان ، کیفیت ، رضایت

کیفیت بالا

نان با کیفیت باگت

نان حجیم

انواع نان فانتزی

استفاده از بهترین مواد اولیه

نــــــــــان ، کیفــــــــیت ، رضــــــــــــــایت

 خشک پزیِ  سنتی شاطر اکبر که سالها با جلبِ اعتماد مردم و رضایتِ مشتری/ ریشه محکم کرده بود، در سال ۱۳۷۰ با تجربۀ پدر وَ تلاش پسران / ساقه ای طلایی در زمینه پخت و عرضه کیک و شیرینی را به ریشۀ اعتبار خود پیوند زد